nit/spik

2 klinknaglar 2 tenar ned huvud och 1 järnfragment, möjligen huvudet.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal 4
Antal fragment 5
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 478847_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 183
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 183
Kontextnamn Bj 183
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875