Dirhem

2 fragment av dirhem slagen 951-54 e.Kr.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Dirhem, Mynt
Kategori Handel och värdemätare
Material Silver
Antal 1
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 563487_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 777
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 777
Kontextnamn Bj 777
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879