Upphov: Åhlin, Christer, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kniv

Kniv med delvis bevarat skaft.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Kniv
  • Blad
  • Tånge
  • Skaft
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Trä
Antal
1
Antal fragment
3
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
581242_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1125B
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1125B
Undersökare
Undersökningsår
1888