Upphov: Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

Del av bronsbeslag till ett eldstål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstål
  • Elddon
  • sidobeslag
Kategori
Husgeråd och livsmedel
Material
Brons
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
268645_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 186
  • FID: 268645
Historisk plats
Accessionsdatum
2006-06-16
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
1874
Fyndplats
Undersökare