Isbrodd

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Isbrodd
Kategori Transport och samfärdsel
Material Järn
Antal 4
Antal fragment 5
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622063_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1057
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Markerad grav: 1057
Kontextnamn Bj 1057
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881