Foto: Kusmin, Sara, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Fossil

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fossil
Material Bränd lera, Bergart
Storlek Vikt 97 g
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 575614_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 144
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 144
Kontextnamn Bj 144
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875