Föremål

5 järnfragment sannolikt från minst 2 föremål.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Föremål, Fragment
Material Järn
Antal fragment 5
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 574761_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 856
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 856
Kontextnamn Bj 856
Undersökare Stolpe, Hjalmar