Upphov: Näversköld, Kerstin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

helt eldstål. ltungformigt, hamrat. handtaget avbrutet på den övre delen. Del av handtaget lös i påsen

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstål
  • Elddon
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Vikt 10 g
  • Längd 70 mm
  • Tjocklek 4 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
981369_HST
Andra nummer
  • Fyndnummer: 68326
  • FID: 981369
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001236
Undersökare
Undersökningsår
1991-07-22