Torshammarring

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Torshammarring, Amulett, Ring, torshammaren
Kategori Religion och kult
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 14
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 595219_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1151
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1151
Kontextnamn Bj 1151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888