Föremål

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Föremål
Material Horn
Antal 1
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 595805_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1153
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1153
Kontextnamn Bj 1153
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888