nit/spik

9 hela klinknaglar, 8 nitfragment, 3 spikar, 1 spikten, 18 fragment av nitar och/eller spikar.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal fragment 39
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 478320_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 172
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 172
Kontextnamn Bj 172
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875