Spik

4 korroderade spikfragment - 1 i det närmaste komplett (omböjd).

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Spik, Fragment
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 606056_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 939
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 939
Kontextnamn Bj 939
Undersökare Stolpe, Hjalmar