Silverfoliepärla

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Silverfoliepärla, Pärla
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Glas, Karneol, Guldfolie, Silverfolie
Antal 22
Antal fragment 22
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614729_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 983
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 983
Kontextnamn Bj 983
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881