nit/spik

Fragment med trärester.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn, Trä
Antal fragment 24
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 464388_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 90
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 90
Kontextnamn Bj 90
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875