krusta

Järnkrusta - möjligen bildad runt en sönderkorroderad vikt.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning krusta
Material Järn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 601597_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 928
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 928
Kontextnamn Bj 928
Undersökare Stolpe, Hjalmar