Oval spännbuckla P51

2 sönderfallna ovala spännbucklor av P 51-typ med vidsittande rester av textil (diamantkypert). Välbevarade mikrostratigrafiska preparat.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Oval spännbuckla P51, Oval spännbuckla särtyp, Spänne
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Brons, Järn, Textil
Teknik diamantkypert, gjuten
Antal 2
Antal fragment 30
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 610757_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 983
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 983
Kontextnamn Bj 983
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881