Upphov: Eriksson, Thomas, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kedja

Kedja med lekare samt överfångsgjutet dekorelement. Bör vara ett bindsel till hästen.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kedja
Kategori
  • Transport och samfärdsel
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Brons
Antal
1
Antal fragment
7
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609370_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881