Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Pärla

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Pärla
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Glas
Antal 3
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614652_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 987
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 987
Kontextnamn Bj 987
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881