Hängbryne

Litet hängbryne.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Hängbryne, Bryne
Kategori Hantverk och redskap
Material Skiffer
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 576550_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 873
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 873
Kontextnamn Bj 873
Undersökare Stolpe, Hjalmar