Föremål

Bleck

hamrat. ett bleck och en klump

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Bleck
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Cu-legering
Storlek
  • Vikt 1 g
  • Tjocklek 50 mm
Antal
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
974664_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 21913
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23