Upphov: Näversköld, Kerstin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Beslag

hamrat. trekantigt. Jernskoning el. beslag svagt bojd.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Beslag
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Vikt 5 g
  • Längd 71 mm
  • Bredd 800 mm
  • Tjocklek 400 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
975228_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23890
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23