Foto: Myrin, Ola, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Torshammarring

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Torshammarring, Amulettring
Kategori Religion och kult
Material Järn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 107838_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 985
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 985
Kontextnamn Bj 985
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881