nit/spik

Nitfragment och fragment av nit eller spik.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 474368_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 136
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 136
Kontextnamn Bj 136
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875