Upphov: Kalmring, Sven/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kaftanknapp

6 kaftan/-svitaknappar av de in alles 18 i Bj 1074.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Kaftanknapp
  • Svitaknapp
  • Knapp
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Brons
Antal
6
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
106508_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1074
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1074
Undersökare
Undersökningsår
1881
Del av