Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Kärl

Kärl med inåtböjd mynning. Höjd 10 cm.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl
Kategori Religion och kult, Husgeråd och livsmedel
Material Keramik
Antal 1
Antal fragment 7
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 524958_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 987
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 987
Kontextnamn Bj 987
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881