Fragment

2 flätade fragment och 2 små trådfragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Textil
Antal 1
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 599141_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1161
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1161
Kontextnamn Bj 1161
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888