Föremål

Avfall

AVFALL KAMTILLVERKN?

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Avfall
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Ben/Horn
Storlek
Vikt 1 g
Antal
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
986650_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23768
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23