Föremål

Lerklining med grenavtryck

1 Putssida.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Lerklining med grenavtryck
  • Lerklining
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Bränd lera
Storlek
Vikt 9 g
Antal
3
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
1019994_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23788
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23