Foto: Fernstål, Charlotte, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Hängbryne

Hängbryne av bandskiffer med rester av bärring av järn.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Hängbryne, Bryne
Kategori Hantverk och redskap, Dräkt och personlig utrustning
Material Skiffer, Järn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 560521_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 752B
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 752B
Kontextnamn Bj 752B
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879