Föremål

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Föremål
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 636156_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1052
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1052
Kontextnamn Bj 1052
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881