Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben obränt
Storlek Vikt 1 g
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 623179_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1012
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1012
Kontextnamn Bj 1012
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881