Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Guldfoliepärla

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Guldfoliepärla, Pärla
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Glas, Bergkristall, Guldfolie
Antal 6
Antal fragment 6
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Fysiska egenskaper Form: segmenterad
Föremålsnummer 635124_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 963
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 963
Kontextnamn Bj 963
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881