Föremål

Fragment

2 bandformiga fragment och 2 små obestämbara fragment.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Fragment
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal fragment
4
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
581714_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1125B
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1125B
Undersökare
Undersökningsår
1888