Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben obränt
Storlek Vikt 603 g
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 147212_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 850
Osteologisk artbedömning Equus ferus caballus (Tamhäst)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 850
Kontextnamn Bj 850
Undersökare Stolpe, Hjalmar