Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben bränt, ben obränt
Storlek Vikt 596 g
Datering 500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod Järnålder, Vikingatid
Föremålsnummer 148044_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 210
Osteologisk artbedömning Sus (Svin)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 210
Kontextnamn Bj 210
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1874