Fragment

Ett 10-tal fragment av bl.a. textil - har sannolikt bevarats på ringnålen.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil, pälshår, Organiskt material
Antal fragment 10
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 576562_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 873
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 873
Kontextnamn Bj 873
Undersökare Stolpe, Hjalmar