Föremål

Nit

2 korroderade nitar med trärester.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Nit
  • Fragment
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Trä
Antal
2
Antal fragment
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
608519_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881