Kistspik

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kistspik, Spik
Kategori Hantverk och redskap, Religion och kult
Material Järn
Antal 19
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 599116_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1161
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1161
Kontextnamn Bj 1161
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888