Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Polyedrisk vikt

2 vikter: 0,4 g och 1,2 g, korroderade.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Polyedrisk vikt, Vikt
Kategori Handel och värdemätare
Material Brons
Storlek Vikt 1.6 g
Antal 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 474340_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 135
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 135
Kontextnamn Bj 135
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875