Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Föremål

Bronsfragment med vidsittande rester av träkol.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Föremål, Fragment
Material Brons, Träkol
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611275_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 960
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 960
Kontextnamn Bj 960
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881