preparat

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning preparat
Material Organiskt material, Trä, Ben, Brons, Textil
Storlek Vikt 4 g
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 577727_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1081
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 1081
Kontextnamn Bj 1081
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881