Föremål

Avfall

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Avfall
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Horn
Storlek
  • Vikt 13 g
  • Längd 50 mm
  • Bredd 3000 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
986577_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 21918
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23