Oval spännbuckla

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Oval spännbuckla, Oval spännbuckla P52/P55, Spänne
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Cu-legering, Järn
Antal 2
Antal fragment 6
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 613894_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 987
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 987
Kontextnamn Bj 987
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881