Ring

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ring
Material Silver
Antal 1
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 478551_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 177
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 177
Kontextnamn Bj 177
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875