Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

bygelsax

Sönderfallen bygelsax med små textilrester.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning bygelsax, Sax, Fragment
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn, Textil
Antal 1
Antal fragment 12
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611270_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 960
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 960
Kontextnamn Bj 960
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881