Föremål

Ring

järnring.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ring
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Vikt 3 g
  • Tjocklek 500 mm
  • Diameter 1900 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
975232_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23894
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23