Kula

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kula
Kategori Nöjen och laster
Material Bergart
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622131_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1031
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1031
Kontextnamn Bj 1031
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881