golv/tak

Ett 30-tal träfragment - sannolikt från gravkammarens golv eller tak.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning golv/tak, Fragment
Kategori Religion och kult, Byggnadsdetaljer och monument
Material Trä
Antal fragment 30
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 564998_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 791
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 791
Kontextnamn Bj 791
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879