Kniv

Nerslipat knivblad.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kniv
Kategori Hantverk och redskap, Dräkt och personlig utrustning
Material Järn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 571552_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 840
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 840
Kontextnamn Bj 840
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879