Föremål

Bipolär vikt

Delvis sönderfallen bipolär och bronserad järnvikt.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Bipolär vikt
  • Vikt
Kategori
  • Handel och värdemätare
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Brons
Antal
1
Antal fragment
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
610679_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 956
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 956
Undersökare
Undersökningsår
1881